Proizvodnja i prodaja biomase

Jedan od bitnih proizvoda naše kompanije je drvna sečka-čips. Proizvodimo sečku granulacije od G20 do G60 u zavistnosti od potrebe kupaca.
Drvenu sečku proizvodimu sa mobilnom i stacionarnom drobilicom visoke produktivnosti. Mobilna drobilica je Heizohack HM 14-800 KL na kamionu Mercedes Arocs. Stacionarna drobilica je Vecoplan i instalirana je u krugu fabrike.
Drvnu sečku proizvodimo od ogrevnog drveta, šumskog otpada, ostataka iz primarne prerade drveta i od ambalaznog drvenog otpada.
Prozvodimo sečku od drveta Bukve, Hrasta, Smrče, Jele i po zahtevu proizvodimo sečku od drveta Bora.

Drobljenje biomase

U nizu delatnosti naše firme je i uslužno drobljenje biomase. Opremljeni smo mobilnom drobilicom Heizohack HM 14-800 KL, godina proizvodnje 2016. Mobilna dobilica je opremljena i hidrauličnim cepačem stabala do prečnika 1.3 m i dužine do 7 m. Drobilica je na kamionu pogona 6 x 6 marke Mercedes. Pogodna je za drobljenje biomase u šumi i na nepristupačnim terenima. Kapacitet drobljenja je 85-90 m3/h drvne sečke granulacije G50. Posedujemo i prateća vozila sa kontejnerima za prihvat drvne sečke iz drobilice.