Pelet

Grejanje na drvni pelet je u poslednjih par godina postalo popularno u svetu i kod nas, prvenstveno zbog svojih ekoloških i finansijskih prednosti, ali ono još uvek nije toliko zastupljeno. U nastavku ćemo izneti primarne prednosti grejanja na pelet. Crown Forest pelet prolazi kroz specifičan proces proizvodnje, i proizvodi se isključivo od bukovog drveta. Odmah nakon pregleda sirovine i pripremanja, počinje se sa procesom mlevenja gde se dobija bukova sečka koja se dalje skladišti u silosu. Bukova sečka se uz pomoć pužnog transportera dalje transportuje iz silosa do mlina gde se sečka usitnjava do konačne granulacije. Nakon granulacije prelazi se na sušenje sirovine u sušari iz koje se daljim transportom sirovina dobavlja do presa koje predstavljaju konačan put u dobijanju drvnog peleta.

Prednosti grejanja na drvene pelete

  • Relativno čisto gori – Drvene pelete mnogo čistije gore nego ugalj. To je zato što je sagorevanje peleta potpomognuto sa ventilatorom koji snabdeva stalan tok vazduha do peći. Prilikom pokretanja peći na pelet, kako električni grejni element zagreva pelet kako bi se započelo sagorevanje, proizvodi se malo dima, ali jednom kada je peć na pelet pokrenuta više se ne proizvodi vidljivi dim (ovo je razlog zašto treba podesiti diferencijalne temperature na termostatu relativno visoke – kako se ne bi gasio i palio previše često).
  • Retko loženje – Kotlovi-peći na pelet imaju integrisana spremišta koja se mogu napuniti svakih nekoliko dana, a ima i većih pelet kotlova-peći sa spremištima peleta i za nekoliko meseci loženja. Redovno loženje nije potrebno – za razliku od kotlova-peći na drva. Rad kotlova-peći na pelet je automatski podešen u zavisnosti od željene temperature u prostoru. Na ovaj način je postignuta velika iskorišćenost i ekonomičnost potrošnje energenta.
  • Regionalno gorivo – Gorivo je, ili može biti, lokalnog ili regionalnog porekla. U najmanju ruku to nije gorivo koje dolazi sa Bliskog istoka ili preko nestabilnog tržišta ruskog gasa. Blizina proizvodnje peleta dodatno povećava njihov već, pozitivni, ekološki uticaj. Prilikom kupovine peleta, preporučili bismo vam da kupujete onaj koji je lokalno proizveden, jer tako pospešujete domaću proizvodnju, smanjujete zagađenje planete umanjivanjem razdaljine koju proizvod pređe.
  • Ugljenična neutralnost – Životni ciklus proizvodnje i korišćenja drvenih peleta može i treba da bude blizu ugljenično neutralnog. Sa prirodnim gasom, propanom ili lož uljem uzimamo ugljenik koji je zaplenjen u podzemlju pre više miliona godina i oslobađamo ga kao gas koji izaziva efekat staklene bašte u atmosferu (gde doprinosi globalnom zagrevanju). Kada sagorevamo drvene pelete mi opet oslobađamo istu količinu uskladištenog ugljenika u atmosferu, ali taj ugljenik je zaplenjen u drvenim vlaknima za samo nekoliko decenija, a ako upravljamo pravilno sa našim šumskim gazdinstvima (menjajući posečeno drveće sa novim), celokupni životni ciklus rezultira gotovo bez neto emisija ugljenika.

Kalorična moć drvenog peleta od bukve je takva da 2kg peleta zamenjuju 1 kg lož ulja – mazuta, zatim 2kg peleta zamenjuju 1m3 gasa, itd.

Pelet se proizvodi i prodaje tokom cele godine u pakovanju u vrećama od 15kg ili velikom industrijskom pakovanju u Jumbo vrećama od 1000 kg.

Nakon sagorevanja drvnog peleta ostaje svega 1% pepela što ovom gorivu daje dodatnu prednost u odnosu na druga čvrsta goriva.

Za korišćenje drvenog peleta možemo koristiti i postojeće peći na čvrsta goriva uz dodatno prilagođavanje.

Proizvodnja peleta

Proces proizvodnje počinje prijemom i pripremom sirovine – ogrevnog drveta u produžnom stanju, ostataka iz primarne prerade drveta, piljevine iz primarne prerade drveta, itd. Zatim sledi drobljenje na nivo drvne sečke, primarno mlevenje, sušenje, sekundarno mlevenje, presovanje, hlađenje, skladištenje i pakovanje.
Finalni proizvod je energetski pelet – oblika cilindra prečnika 6mm i dužine od 3,15mm do 30mm, čiji je jedini sastojak čisto drvo, osušeno i presovano na pomenuti oblik. Pelet se proizvodi isključivo od hemijski ne tretiranog drveta.

Proizvodni proces u našoj fabrici energetskog peleta:

– Prijem, trijaža sirovine. Ostranjivanje stranih elemenata iz sirovine ( zemlja, pesak, humus i dr.)
– Usitnjavanje-drobljenje drveta na nivo drvne sečke i odlaganje sečke u boksove za skladištenje drvne sečke.
– Primarno mlevenje drvne sečke na nivo krupne vlažne piljevine i privremeno skladištenje piljevine u koš iznad hidro poda.
– Sušenje vlažne krupne piljevine ( medijum za sušenje je vreli vazduh iz automatskog kotla snage 2,2MW . Temperature na ulazu u sušaru do 550 stepeni. Proces sušenja je automatizovan.
– Sekundarno mlevenje krupne suve piljevine na nivo sitne piljevine granulacije do 6mm.
– Presovanje piljevine na pelet presama
– Primarno prosejavanje peleta na vibro situ
– Hlađenje proizvedenog peleta u protivstujnom hladnjaku za pelet.
– Privremeno skladištenje peleta u silosu za pelet.
– Sekundarno prosejavanje peleta na vibro situ.
– Pakovanje peleta na automatskoj pakerici u vreće od po 15 kg ili po zahtevu u BigBag vreće od 1050 kg.

Zašto koristiti pelet?

Prednosti ovog goriva je što može da se koristi kao tečno, odnosno iz spremnika izlazi određena količina peleta, pa nije potrebno, da se, kao kod uglja i drva na svakih par sati ponovo loži. Iskorišćenost energije kod peleta je preko 90 %, dok je kod klasičnih peći, kotlova i kamina na ugalj i drva najviše 70%. Za grejanje na pelete nije neophodno imati klasični odžak jer nije potreban „cug“, dim može da ide i kroz običnu cev. Svakako najbitniji elemenat je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije proizvedene od peleta koji je od dva do šest puta jeftiniji u odnosu na one koji se dobijaju iz fosilnih goriva.

Pelet: samo najprikladniji deo drveta...

Pelet, nasuprot gorivima baziranim na nafti i uglju, ne sadrži supstance koje su toksične za ljude i okolinu. Materijal potreban za proizvodnju je od visoko kaloričnog drveta. Moderna proizvodnja i propisani standardi kvaliteta doprinose da pelet ima ujednačenu gorivost i konstantnu energiju.

ATEST SRPSKI