Jasenov parket

JASENOV PARKET

Jasenov parket je što se tiče tvrdoće sličan hrastovom parketu, takođe i tekstura drveta je skoro identična uz nešto svetliji ton. Jasenov parket mora biti suvoće do 9± 2% uz neophodnu dobru obradu letvica. Potrebno je da betonska košuljica bude do 2% vlažnosti. Kada se parket postavi, zavisno od lepka i temperature vazduha neophodno je da odstoji od 5 – 14 dana, pa da se tek onda hobluje i lakira. Naša preporuka je da odaberete jasenov parket u prvoj ili Natur klasi jer zbog svog svetlijeg tona eventualni odabir niže klase može dovesti do velike diskoloracije.

Jasenov parket I klasa S

Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

Jasenov parket Natur klasa

Malo šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko). Osnovna razlika u odnosu na I klasu je malo veća diskoloracija.

Jasenov parket II klasa Rustik

Može imati diskoloraciju, naglašeno šarenilo i čvoriće od 3 – 5mm .