Bukova rezana građa

U ponudi imamo širok asortiman kvalitetne rezane građe svih dimenzija po standardu, odnosno zahtevima kupaca. Svaki stolar zna koliko je važno da u svakom trenutku može da nabavi sav potreban materijal. Da bismo izašli u susret sve većoj potražnji, odlučili smo da tržištu ponudimo građu u sirovom ili suvom stanju, prema željama kupaca.

Crown forest poseduje dve pilane, na dve lokacije u Ivanjici , proverenih proizvođača Primultini (Italija), sa dnevnim prorezom trupaca u proseku 150 m3, odnosno oko 3000 m3 mesecno, što firmu svrstava u red većih proizvođača u Srbiji.

Pilanski rad obavljaju iskusni i provereni radnici, sa potrebnim znanjem za rad na formiranju daski, koja je glavni izvozni proizvod firme.

Paketi daski se, posle dimenzionisanja na pilani prebacuju u parionicu gde daske dobijaju tamniju odnosno crvenu boju, a posle parionice se prebacuju u sušaru gde se vrši njihovo sušenje , u zavisnosti od zahteva tržišta, do 8-14% vlage.

Posle sušenja, paketi se prebacuju u hale za pakovanje, gde se vrši sortiranje kako po dužini, tako i po kvalitetu. Tako složeni paketi se odlažu u magacine robe gotovih proizvoda.

U Crown forest pilani se reže bukva sa cele teritorije Srbije. Klasifikacija daske se vrši prema kvalitetu i prema dužini daske. Prema duzini daske, daske klasifikujemo kao:

  1. Hiper – od 300-900 mm, sa minimalnom širinom daske od 80 mm
  2. Kratka – od 1000-2000 mm , sa minimalnom širinom daske od 100 mm
  3. Duga – od 2100 do 4000 mm, sa minimalnom širinom daske od 100-120 mm.

Prema kvalitetu daske klasifikujemo kao:

  1. A klasa- čista i bela sa sve četri strane
  2. B klasa – sa 3 strane čista i bela, a sa jedne strane moguć zdrav kern
  3. C klasa- tehnički ispravna daska, sa probijajucim čvorovima na obe strane i to na svakih 1 m duzine.
  4. BC klasa- 80% B i 20% C klase, opisane.
  5. AB klasa- 80% A i 20% B klase, opisane.