Bukov Parket

BUKOV PARKET

Bukov parket je što se tiče tvrdoće sličnih karakteristika kao i hrastov parket, s tim što je bukovo drvo rasprostranjenije u prirodi pa mu je i cena niža. Suvoća bukovog parketa je potrebno da bude 9±1% . Betonska košuljica treba da bude do 2% vlažnosti i kada se parket postavi u zavisnosti od lepka i temperature vazduha potrebno je da odstoji od 7 – 14 dana pa tek onda da se hobluje. Bukov parket je poželjno da bude paren jer se parenjem dodatno umiruje drvo što je za bukvu jako bitno. Bukov parket gotovo da imamo u svim dimenzijama, a kada se ispostavi da je potrebna dimenzija parketa vanstandardna imamo i mogućnost prepravke i doterivanja na željenu dimenziju.

Bukov parket I klasa S

Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

Bukov parket Natur klasa 

Malo šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko). Osnovna razlika u odnosu na I klasu je malo veća diskoloracija.

Bukov parket II klasa Rustik

Može imati diskoloraciju, naglašeno šarenilo i čvoriće od 3 – 5mm .